WSZYSTKIE WYDANIA DO 30/09/2009 FORUM ZDJĘCIA NK     STATYSTYKI   KONTAKT

Szukaj z Google informacji na stronach GPI GOLDAP.INFO


statystyka
 

30 czerwiec 2009 - 6 lipiec 2009, wydanie nr 52
poprzednie wydanie

   Rozmowa z Fotisem Xagorarisem, burmistrzem Ano Syros, partnerskiego miasta Gołdapi

Czy był juz pan w Gołdapi?

Byłem dwukrotnie zimą i dwukrotnie latem, więc jest to moja piąta wizyta. Niestety była kilkuletnia przerwa w kontaktach. Powody tego były różne, jednak głównie leżały one po naszej stronie z powodu kilku zmian w lokalnych władzach w Ano Syros. Liczę, że po tym spotkaniu będziemy zacieśniać nasze kontakty, że będzie więcej wizyt zarówno waszych w Grecji, jak i naszych w Polsce. Mam nadzieję, że te kontakty pozwolą zbliżyć do siebie nasze narody.

Jak się panu podoba Gołdap?

Przede wszystkich chciałbym powiedzieć, że mieszkacie w bardzo pięknym miejscu. Dla nas szczególnie podoba się wasza przyroda oraz zima. Ta pora roku u nas nie występuje. W czasie letnim dzięki jeziorom i zieleni jest tu wspaniale. Nam tego brakuje. U nas jest sucho. Zauważyłem w Gołdapi bardzo wiele zmian od ostatniej wizyty, i to zmian pozytywnych. Nastąpiły one też w całej Polsce. Widać, że Wasz kraj nabrał dużego rozpędu i się dynamicznie rozwija. Sądzę, że bardzo szybko dotrzecie do czołówki europejskiej.

Na jakie efekty wizyty pan liczy?

W przyszłości duży nacisk położymy na wymianę młodzieży między naszymi gminami. Będziemy chcieli pokazać różnice w naszych otoczeniach i środowiskach. Chcemy się też podzielić swoimi uwagami na temat ochrony tego wspaniałego środowiska naturalnego, w jakim żyjecie. Mamy większe doświadczenie w europejskich programach jego ochrony. Chcemy je wam przekazać, by ewentualnie przestrzec przed możliwymi problemami i umożliwić lepszy start w tym kierunku. Chcemy też wymienić się doświadczeniami w zakresie kulturalnym i artystycznym.

Czy Gołdap jest znana w Ano Syros?

W gminie jest znana dzięki dotychczasowym wymianom mieszkańców. Nasz obecny pobyt w Gołdapi pozwoli na jeszcze szersze poinformowanie społeczeństwa w Gołdapi. Montujemy materiał telewizyjny dotyczący naszej obecnej wizyty. Ukaże się on w TV Egeo, zarządzanej przez gminę Ano Syros. Jej odbiorcami są mieszkańcy tutejszych Cyklad i jest jedną najczęściej oglądanych telewizji przez tutejszych mieszkańców.

Czy mieszkańcy Ano Syros są zainteresowani przyjazdem do uzdrowiska Gołdap i skorzystaniem na przykład z usług sanatorium?

Nie mamy w Ano Syros takiego miejsca jak sanatorium, ale w Grecji są gejzery, które przyciągają rzesze kuracjuszy. Bardzo możliwe, że będzie też spore zainteresowanie w naszym mieście skorzystaniem z waszych usług. Na razie jednak tylko o tym myślimy.

Proszę przybliżyć czytelnikom Ano Syros.

Jest to wyspa w centrum archipelagu Cyklad i jest jego stolicą. Cyklady składają się z 24 wysp na Morzu Egejskim. Ano Syros liczy 25 tysięcy mieszkańców, ma 82km kwadratowe powierzchni. Jest tu pięknie, choć sucho. W gminie funkcjonuje stocznia, która jest jedna z większych na tym terenie. Mieszkańcy utrzymują się między innymi właśnie z przemysłu stoczniowego, poza tym z rolnictwa i oczywiście turystyki. Gmina Ano Syros jest jedną z najstarszych w całej Grecji. Nowożytna historia wyspy jako zorganizowanej gminy rozpoczyna się na początku XVII wieku. Większość mieszkańców Ano Syros to katolicy. To bardzo ważna rzecz w Grecji, bo to państwo religijne. W całym kraju mieszka około 50 tysięcy katolików.

To zapewne jeden z powodów szybkiego znalezienia wspólnego języka miedzy Gołdapią a Ano Syros.

Zgadzam się z tym. Nasza współpraca rozpoczęła sie właśnie od kościoła katolickiego w Atenach. To tam znalazły się osoby, które przy współpracy ambasady skontaktowały nasze gminy ze sobą.

Z jakimi miastami Ano Syros ma podpisane umowy partnerskie?

Współpracujemy też z miastem Grigion we Francji. Z nimi też prowadzimy między innymi wymiany młodzieży.

Dziękuje za rozmowę.

[04-06-2009 / nr art. 5215]

   Zaproszenie na koncert
Burmistrz Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi zapraszają mieszkańców na koncert zatytułowany "Chopin przyjechał". Utwory kompozytora zagra Aleksandra Mozgiel. Koncert odbędzie się 11 lipca w parku miejskim, początek o godzinie 18.
[03-06-2009 / nr art. 5214]

   Radni pytają, urzędnicy odpowiadają
Andrzej Pianka, radny miejski
Jakie kwoty wpływają do budżetu gminy z postawionych na terenie gminy Gołdap elektrowni wiatrowych?

Krystyna Trzasko, skarbnik Gołdapi
W roku 2008 z tytułu funkcjonowania elektrowni wiatrowych (trzech wiatraków) do budżetu gminy wpłynęło 69.618zł. W 2009 roku - zgodnie z deklaracjami złożonymi przez podatników - przewiduje się uzyskanie z tego tytułu za 4 wiatraki 64.215zł


Andrzej Pianka, radny miejski
Na jakim etapie jest otwarcie wyższej uczelni w Gołdapi?

Beata Kołakowska, p.o. kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim
Wniosek o utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Emmanuela Kanta w Gołdapi został złożony przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do chwili obecnej brak jest decyzji ministerstwa w tej sprawie.


Powyższe pytania radny zadał w ramach interpelacji podczas sesji rady miejskiej 26 maja. Pisemne odpowiedzi zostały mu przekazane na sesji 30 czerwca.
[03-06-2009 / nr art. 5213]

   Stanowisko gminy w sprawie statusu ulicy Sosnowej.
Podczas przedostatniej sesji Rady Miejskiej radny Andrzej Pianka w ramach interpelacji zapytał urzędników gminnych, czy jest już wyjaśnione, pod czyj zarząd podlega ulica Sosnowa. Jeśli byłaby to już ulica gminna, to radny złożył wniosek o wpisanie tej drogi do projektu inwestycyjnego na rok 2010, a wcześniej wykonanie projektu technicznego jej modernizacji.

Poniżej prezentuję treść odpowiedzi, jakiej radnemu udzieliła pisemnie Beata Kołakowska, p.o. kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim.

Ulica Sosnowa posiada status drogi powiatowej. Zmiana kategorii nastepuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Aby ulica Sosnowa utraciła status drogi powiatowej konieczne jest pozbawienie jej takiej kategorii w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii burmistrza Gołdapi, oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Warto zwrócić uwagę na art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, który uzależnia pobawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Brak zgody gminy Gołdap na zaliczenie tej drogi do kategorii dróg gminnych uniemożliwia zmianę kategorii drogi powiatowej. Dopóty ulica Sosnowa posiada kategorię drogi powiatowej, jej zarządcą jest wyłącznie zarząd powiatu.

[03-06-2009 / nr art. 5212]

   Kronika policyjna
BOTKUNY-KOLNISZKI. 29 czerwca o godzinie 12.30 podczas prac drogowych robotnicy wykopali pocisk moździerzowy. Do czasu przyjazdu patrolu policyjnego i saperskiego zabezpieczyli go we własnym zakresie.
GOŁDAP. 30 czerwca z terenu stadionu miejskiego nieznani sprawcy ukradli ławkę. OSiR wycenił straty na 100zł.
GOŁDAP. 1 lipca o godzinie 16.25 na ulicy Lipowej patrol ruchu drogowego zatrzymał VW Golfa. Auto prowadził Marek B., który był pijany. Miał 1,74 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, samochód zabezpieczyła wskazana przez niego osoba.
[03-06-2009 / nr art. 5211]

   Odszedł mój Tata

Mój tata Mieczysław, jego prawnuk a mój wnuk Miłosz i ja.
Mój Tata Mieczysław Miros urodził się w 1926 roku i mieszkał do 1945 w mazowieckiej wsi Olszowe niedaleko Białobrzeg nad Pilicą. W 1945 roku przyjechał do Warszawy i tu poznał dziewczynę ze swoich stron moją przyszłą, zmarłą trzy lata temu Mamę.

Kim był mój Tata?

Prostym, zwykłym człowiekiem, który całe życie ciężko pracował na utrzymanie pięcioosobowej rodziny. Był krawcem, a jednocześnie człowiekiem niezwykle oczytanym ("pochłaniał" książki głównie z dziedziny historii, filozofii, religii i etyki). Pamiętam, że spory między moimi rodzicami głównie dotyczyły tego, że Tata nocami oddawał się swojemu ulubionemu czytaniu, zaniedbując niekiedy krawieckie terminy. A krawcem był wziętym. Z perspektywy czasu przyznaję rację Tacie. Może trochę instynktownie chciał nadrobić stracone dla wiedzy przez okupację i wiejskie pochodzenie, a później obowiązki utrzymania rodziny lata. Klientami Taty bywali różni ludzie. Pamiętam Jego wielogodzinne dysputy z profesorami, naukowcami, aktorami, księżmi. Byłem i jestem z Niego dumny.

Tata wyróżniał się niebywałą jak na Polaka cechą. Nigdy nie narzekał, nigdy nie był malkontentem, choć miał twarde poglądy na peerelowską rzeczywistość. To Tata wszczepił swoim trzem synom i dziesięciorgu wnukom patriotyzm i otwartość, przynależność do kościoła katolickiego i jednoczesny szacunek dla ludzi wyznających inną religię i ludzi niewierzących. Myślę, że cząstką myśli mojego Taty są trójstronne spotkania polsko niemiecko, izraelskie. Jak opowiadałem Mu o nich zawsze odnosił się do tego z aprobatą. Zawsze nas uczył, że trzeba szanować innych i mimo wszystko pozostawać sobą. Dla mnie i moich braci takie sprawy jak Katyń, czy sowiecka agresja na Polskę z 17 września 1939 roku od najmłodszych lat były czymś oczywistym, tak jak oczywistym była dezaprobata dla zakłamania okresu tzw realsocjalizmu. Tata był jednocześnie bardzo stonowany w stosunku do innych ludzi, jak twardy w obronie swoich przekonań.

Był zdeklarowanym katolikiem i nauka kościoła była dla Niego czymś absolutnie podstawowym, a jednocześnie w chwili, kiedy pół roku przed ślubem wraz z ówczesną dziewczyną, obecnie moją żoną oznajmiliśmy Mu, bojąc się Jego reakcji, że będzie "nielegalnym" dziadkiem, Tata wstał, przygarnął tę dziewczynę, przytulił i pamiętam jak dziś, powiedział: "witaj w rodzinie córko"

Dla mnie, moich braci, moich synów, mojej rodziny był i pozostanie niewątpliwym autorytetem. Ten skromny krawiec i "filozof" wychowywał nas dla wartości. Z absolutną szczerością muszę przyznać, że daleko nam do Niego. Piszę te słowa, bo nikt w Warszawie, gdzie spędził 65 lat życia, rozsiewając wokół spokój i dobro, o Nim nic nie napisze. Odszedł prosty człowiek.

Tato jestem z Ciebie dumny i dziękuję Ci za Twoje życie.
          Twój syn Marek Miros

[02-07-2009 / nr art. 5210]

   "Wsparcie na starcie": Pięciolatki zakończyły zajęcia


Aby pobrać to zdjęcie w dużym rozmiarze, kliknij TUTAJ.
Od kilku miesięcy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi realizowany jest projekt "Wsparcie na starcie", który współfinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten skierowany jest do dzieci, które z różnych powodów nie uczęszczały wcześniej do przedszkola. Jego koordynatorem jest dyrektor przedszkola Marzanna Wardziejewska. Zajęcia z dziećmi odbywają się popołudniami.

Wczoraj swoją edukację w przedszkolu realizowaną ramach projektu "Wparcie na starcie" zakończyły pięciolatki. Wzorem swoich rówieśników z grup przedszkolnych 5A i 5B przygotowały rodzicom widowisko słowno-muzyczne. Po nim dzieci otrzymały dyplomy ukończenia swojej nauki oraz upominki.

- Wszystkie prezenty sfinansowane zostały ze środków unijnych - mówiła Marzanna Wardziejewska, żegnając się z rodzicami i dziećmi. - Mam nadzieję, że jesteście państwo zadowoleni, że skorzystaliście z tej formy edukacji swoich pociech. A wam drogie dzieci życzę miłego spędzenia wakacji, a później łatwego odnalezienia się w szkole.

Rodzice nie ukrywali swojej wdzięczności za właściwą opiekę w przedszkolu nad swoimi maluszkami i wręczyli nauczycielkom oraz pracownikom przedszkola kwiaty. Ich zdaniem warto było je wysyłać na popołudniowe zajęcia.

- Bardzo mi się podobał ten projekt - powiedziała po zakończeniu uroczystości Emilia Latawska, mama jednego z chłopców. - Zajęcia były urozmaicone, moje dziecko było z nich także zadowolone. Chłopak cieszył się jak tu przychodził, z uśmiechem wracał też do domu. W czasie zajęć wyćwiczył między innymi dobrze swoją pamięć. Polecam innym rodzicom wysłanie swoich dzieci do przedszkola!

   

   

[01-07-2009 / nr art. 5209 / art. sponsorowany]

   22 lipca ruszy realizacja inwestycji drogowej za 8,5mln złotych
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Kowalewski podpisał dziś umowę z wykonawcą na przebudowę drogi Gołdap-Skocze. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 6,04km. Ponadto przebudowane będzie 10 skrzyżowań oraz 1,8km sieci kanalizacji deszczowej. Powstaną również ścieżka pieszo-rowerowa o długości 3,14km i cztery zatoki autobusowe. W Skoczach przewidziana jest też wymiana bruku na nawierzchnię asfaltową. Inwestycja kosztuje 8,5mln zł, z czego 68 procent pochodzi ze środków unijnych. Na spotkaniu ustalono termin rozpoczęcia prac. - Rozpoczniemy prace 22 lipca 2009, a zakończymy 30 czerwca 2010 roku - zapewnia Jacek Pasik, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim, które wygrało przetarg na realizację inwestycji.
[01-07-2009 / nr art. 5208]

   Program obchodów "Dni Gołdapi 2009" na sportowo
17 lipca 2009 (piatek), plaża miejska OSiR
 • 16.00 - mini maraton pływacki (2km)
 • 17.00 - spływ kajakowy dla wszystkich chętnych (osoby niepełnoletnie mogą wystartować po okazaniu karty pływackiej)

18 lipca 2009 (sobota), plaża miejska OSiR

 • 11.00 - turniej plażowej piłki siatkowej

18 lipca 2009 (sobota), stadion miejski OSiR

 • 10.00 - otwarty turniej tenisa ziemnego w grze podwójnej

19 lipca 2009(niedziela), stadion miejski OSiR

 • 10.00-15.00 - turniej piłki nożnej o puchar EGO (zagrają Czarni Olecko, Mazur Ełk, Rominta Gołdap i Płomień Ełk)
 • 15.00 - miss mokrego podkoszulka (konkurs nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony)
 • ok. 16.00 - blok imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych:
  • drużynowe przeciaganie liny
  • bieg na czas w worku (dzieci i dorośli)
  • wyciskanie ciężarka 17,5kg
  • rzut ryngiem do niespodzianek (dzieci i dorośli)
  • turniej siłaczy na rękę (kobiety i mężczyźni)
  • rzut beretem
  • wyciskanie sztangi wg wagi zawodnika
  • mistrzostwa świata w biegach dla dzieci z rocznika 2002 i młodsi oraz 1998-2001
  • rzut piłkądo kosza
[01-07-2009 / nr art. 5207]

   Blask pięknych kobiet rozświetlił Gołdap
Dla znacznej, męskiej części Gołdapi ostatnia niedziela na długo utkwi w pamięci. Tego dnia bowiem w parku miejskim zaprezentowały się półfinalistki konkursu Miss Polski.

Do Gołdapi przyjechać miało 36 dziewcząt. Z powodów znanych tylko organizatorom zawitały 32. Do ostatniej chwili dziewczęta nie wiedziały, jaki jest cel wizyty. Informację o tym, że nie będzie to tylko wycieczka a również pokaz, organizator przekazał dopiero w niedzielę rano już po wyjeździe ze zgrupowania w Olsztynie. Poznawanie Gołdapi dziewczęta rozpoczęły o godzinie 10 od spotkania z władzami miasta w Urzędzie Miejskim. Podczas niego obejrzały prezentację multimedialną naszego mikroregionu, zaprezentowaną przez burmistrza Marka Mirosa. Po niej kandydatki do korony Miss Polski przejechały zwiedzić Kompleks Sportowo-Rekreacyjny. Były zdziwione, że w tak małym mieście funkcjonuje taki ośrodek sportu. Pozytywnie zaskoczone były też cenami tu obowiązującymi. Po opuszczeniu Kompleksu kilka dziewcząt podeszło też do żołnierzy służby zasadniczej, którzy zza płotu jednostki głośno próbowali zwrócić na siebie uwagę.

O 12.30 w parku miejskim półfinalistki Miss Polski zaprezentowały swoje uroki i wdzięki. Organizatorzy oceniają, że na pokaz przyszło ponad 2 tysiące ludzi. Taka frekwencja możliwa była między innymi dzięki pogodzie, która tego dnia wyjątkowo dopisywała. Po prezentacji dziewczęta pojechały na Bezkrwawe Safari państwa Rudziewiczów. Większość z nich była pozytywnie zszokowana tym, co tu zobaczyły. Wiele w nich zapowiedziało, że już wkrótce wróci tu rodzinami lub znajomymi. Po zjedzeniu obiadu, wycieczce samochodem po safari, amfibią po stawie i lądzie oraz wycieczce na gondoli, kilka minut po godzinie 18 dziewczęta odjechały do ośrodka zgrupowania w Olsztynie.

   

   

   

   

   

   

   

[30-06-2009 / nr art. 5206]

   Zaproszenie na festyn
Dom Kultury w Gołdapi oraz Wspólnota Mieszkaniowa w Grabowie zapraszają na festyn "Powitanie Lata 2009", który odbędzie się w najbliższy piątek na boisku przy blokach w Grabowie. Program imprezy jest następujący:
 • 16.00-17.00 pokazy straży granicznej
 • 17.00-17.30 występy wokalne muzyków z Domu Kultury w Gołdapi
 • 17.30-18.00 pokaz mody papierowej i pokazy cyrkowe
 • 18.00-18.30 występ zespołu ludowego "ABSOLWENT" z Buder
 • 18.30-20.00 zabawy i konkursy
 • 20.00-24.00 występ zespołu MDT
[30-06-2009 / nr art. 5205]

   Kronika policyjna
KIEPOJCIE. W nocy z 25 na 26 czerwca nieznany sprawca po przecięciu kłódki ukradł z jeziora Przerośl 3-osobową łódkę. Jest ona koloru białego, bez wioseł, numer boczny WM-GOŁ-0082A.
GOŁDAP. W nocy z 26 na 27 czerwca nieznani sprawcy ukradli z placu jednej z firm przy ulicy Suwalskiej 10 bel wełny mineralnej.
Policja apeluje do wszystkich osób, które były świadkami kradzieży lub posiadają inne informacje pozwalające na ustalenie jej sprawców lub miejsca ukrycia łódki/wełny, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 087-615-54-00 lub 997.
[30-06-2009 / nr art. 5204]

   Rekrutacja do "Szkoły rodzenia"

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PIERWSZYM CYKLU PROJEKTU
"EDUKACJA PRZEDPORODOWA - SZKOŁA RODZENIA"

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, dzięki dofinansowaniu jakie Powiat Gołdapski uzyskał od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację tego projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.5 - "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich".

ZAPRASZAMY KOBIETY W CIĄŻY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ POWIAT GOŁDAPSKI

Uczestniczką projektu może być:

 • Kobieta, która w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie będzie po 20 tygodniu ciąży, której predyspozycje pozwalają na udział w zajęciach,
  • kobieta pracująca lub bezrobotna,
  • kobieta zameldowana na terenie powiatu gołdapskiego,
 • Priorytetowo do projektu zostaną zakwalifikowane kobiety w pierwszej ciąży "pierwiastki".

Kobieta może zadeklarować udział w zajęciach z osobą towarzyszącą np.: mąż, siostra.

Zapoznaj się z dokumentami (w formacie PDF):

Kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie można składać

 • osobiście w Biurze Projektu, które ma siedzibę w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, pokój nr 3,
 • pocztą na podany wyżej adres,
 • faksem na numer: +48 87/615 44 45
 • e-mailem na adres: inwestycje@powiatgoldap.pl
w terminie od 1 do 15 lipca 2009 roku. Decyduje data wpływu do Starostwa.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Małgorzata Maciulewska - Specjalista Projektu pod nr tel. 87/615 44 03
 • Anna Rawinis - Kierownik Projektu pod nr tel. 87/615 44 19 lub 512 00 75 72

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcje!

[30-06-2009 / nr art. 5203 / art. sponsorowany]

   Zaproszenie na turniej piłkarski
Gołdapska Rada Sportu zaprasza na II Turniej Piłki Nożnej Na Piasku o Puchar "Leśnego Zakątka i Żubra". Odbędzie się on w najbliższą niedzielę na plaży "Leśnego Zakątka", początek o godzinie 10. W turnieju zagra 9 pięcioosobowych zespołów , podzielonych na dwie grupy. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary.

 • grupa I (mecze od godziny 10)
  • Ekipa Siejnik
  • Dubeninki
  • Iryd
  • Geoher
 • grupa II (mecze od godziny 12)
  • Leśny Zakątek
  • AG Koperty
  • Budomex
  • Straż Graniczna
  • Mat-Bud
[30-06-2009 / nr art. 5202]

   Kronika policyjna
GOŁDAP. W nocy 25 czerwca nieznani sprawcy ukradli spod bloku na ulicy Warszawskiej dwa niezabezpieczone rowery. Poszkodowani wycenili straty na 200zł.
GOŁDAP. 25 czerwca o godzinie 13.30 na ulicy Suwalskiej policjanci zatrzymali dwóch "kolarzy". 40-letni Jarosław K. miał 1,18 promila, 52-letni Jan T. 0,65 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Rowery zabezpieczyła osoba wskazana przez pijanych.
BARKOWO. Policja zatrzymała we wsi samochód osobowy, którego 22-letni kierowca Łukasz W. miał aż 2,56 promila alkoholu w organizmie.
SURMINY. 27 czerwca o godzinie 21.20 funkcjonariusze policji zatrzymali do kontroli Fiata 126p. Kierujący nim 43-letni Zbigniew F. wydmuchał 1,7 promila. Samochód został odholowany na parking w Jabramowie.
GÓRNE. 27 czerwca o godzinie 23.30 w ręce policji wpadli dwaj pijani rowerzyści. Mirosław K. miał 1,4 promila, Robert K. 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Rowery zabezpieczyła osoba wskazana przez zatrzymanych.
[30-06-2009 / nr art. 5201]

   
Gołdapski Portal Internetowy GOLDAP.INFO * ISSN 1899-7759
redakcja: 19-500 GOŁDAP, ul. PARTYZANTÓW 16F (sklep SPECJALISTA) * tel. 87-427-25-87, 504-475-522 * fax 22-349-25-25
wydawca: JACEK RAKOWSKI *** Wszelkie prawa zastrzeżone *** Copyright © 2002-2009