WSZYSTKIE WYDANIA DO 30/09/2009 FORUM ZDJĘCIA NK     STATYSTYKI   KONTAKT

Szukaj z Google informacji na stronach GPI GOLDAP.INFO


statystyka
 
   KONTAKT Z REDAKCJĄ

Twoje imię i nazwisko:

nr telefonu:

Twój wiadomość:

Twój adres e-mail:

List lub materiał prasowy można dostarczyć też pocztą lub osobiście do redakcji (Gołdap, ul. Partyzantów 16F - sklep SPECJALISTA), ewentulanie przesłać faksem na numer 022-349-25-25.

Przypominamy, że zgodnie z Prawem Prasowym:

  • art 14.3. Osoba udzielająca informacji może z ważnych powodów społecznych lub osobistych zastrzec termin i zakres jej opublikowania.
  • art. 15.2.1. Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych.
Jak zatem z powyższego wynika, to że dla redakcji będziesz znany nie oznacza, że inni muszą poznać Ciebie! Jeśli zatem nie chcesz ujawniać publicznie swoich danych, możesz w rozmowie (lub liście) zaznaczyć, że "nazwisko tylko do wiadomości redakcji". Uszanujemy to.

   
Gołdapski Portal Internetowy GOLDAP.INFO * ISSN 1899-7759
redakcja: 19-500 GOŁDAP, ul. PARTYZANTÓW 16F (sklep SPECJALISTA) * tel. 87-427-25-87, 504-475-522 * fax 22-349-25-25
wydawca: JACEK RAKOWSKI *** Wszelkie prawa zastrzeżone *** Copyright © 2002-2009