WSZYSTKIE WYDANIA DO 30/09/2009 FORUM ZDJĘCIA NK     STATYSTYKI   KONTAKT

Szukaj z Google informacji na stronach GPI GOLDAP.INFO


statystyka
 

16 czerwiec 2009 - 22 czerwiec 2009, wydanie nr 50
poprzednie wydanie

   [22-06-2009 / nr art. 5017]


Zajazd, kolej krzesełkowa i wyciągi są już formalnie w rękach państwa Rudziewiczów. Jak zapewniają nowi właściciele, sam zajazd zostanie otwarty już w wakacje. Dodatkowo planują oni wydać w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 4 miliony złotych na remonty i inwestycje. Radni po burzliwej dyskusji zdecydowali też wydzierżawić Rudziewiczom 22ha ziemi na Pięknej Górze. Więcej informacji już w najbliższy czwartek na GPI GOLDAP.INFO i w Kurierze Gołdapskim.

   [21-06-2009 / nr art. 5016]

W sobotę na boisku ORLIK przy szkole podstawowej nr 1 odbył się "Festyn sportowo-rekreacyjny 2009". Jego organizatorem, już po raz czwarty, był zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. Impreza, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób, trwała ponad 3 godziny. W tym czasie rozegranych zostało 15 konkurencji sportowych, dla dzieci i dorosłych. Oto lista zwycięzców:

 • rzut piłką do kosza: Patryk Bańka, Ernest Sidorowicz
 • wieloskok rodzinny: Andrzej Kusztelak, Weronika Bogdan
 • rodzinny bieg z przeszkodami na czas: Andrzej Bogdan, Rafał Bogdan
 • rodzinne przeciąganie liny: Michał Zięba, Beata Zięba
 • strzał z wiatrówki do celu: Marian Gliniecki
 • rodzinne obieranie ziemniaków: Joanna Marcinkiewicz, Dariusz Jadeszko
 • piłowanie drewna: Anna Jadeszko, Dariusz Jadeszko
 • wbijanie gwoździ w pieniek: Andrzej Zackiewicz
 • turniej siłowy mężczyzn: Rafał Leśny
 • turniej siłowy kobiet: Elżbieta Ścipin
 • rzut beretem mężczyzn: Rafał Leśny
 • rzut beretem kobiet: Beata Juźwik
 • wyciskanie ciężarka kobiet: Magdalena Chojnowska
 • wyciskanie ciężarka mężczyzn: Rafał Leśny
 • jazda par mieszanych taczką: Rafał Leśny, Łukasz Stępin
Wszyscy zawodnicy, którzy stawali na podium, otrzymali nagrody, dyplomy i medale ufundowane przez zarząd spółdzielni. Imprezę prowadził Marian Mioduszewski.

Zdjęcia z festynu można obejrzeć TUTAJ w fotogalerii NASZA GOŁDAP

   [21-06-2009 / nr art. 5015]


Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi otrzymało nagrodę w VI edycji wojewódzkiego konkursu "Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny". Brały w nim udział najmłodsze dzieci z naszego przedszkola (trzylatki) jako zespół "Ekoludki". 9 czerwca w Olsztynie odbyło się podsumowanie Programu Ekozespołów na Warmii i Mazurach. Cieszymy się, że pośród dużej liczby uczestników, działania naszego ekozespołu zostały zauważone i docenione. Otrzymaliśmy nagrody w postaci zestawu lup, kompasów, płyt CD o tematyce przyrodniczej oraz dyplomy i torby ekologiczne dla całej grupy dzieci.

Praca na rzecz ochrony środowiska to przyjemność i satysfakcja. Dodatkowo nagrodzona staje się mobilizacją do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Będziemy ją kontynuować w przyszłym roku, by walczyć o statuetkę, przyznawaną po 3 latach działalności w Programie Ekozespołów.

Mariola Małachwiej, Teresa Frydrych
nauczycielki w przedszkolu

   

   [19-06-2009 / nr art. 5014]


Szóstoklasiści ze szkół podstawowych oraz trzecioklasiści z gimnazjów zakończyli wczoraj rok szkolny, który był jednocześnie końcem kolejnego etapu edukacji w ich życiu. Po wakacjach wszyscy spotkają się już w nowych szkołach.

W szkole podstawowej nr 3 uroczystość zakończenia roku szkolnego trwała ponad 1,5 godziny. Poza dziećmi i pedagogami wzięli w nich udział między innymi rodzice, kierownik wydziału oświaty w Urzędzie Miejskim Irena Wojnikiewicz, komendant KPP Bogusław Turek i radny Józef Wawrzyn. W pierwszej części uroczystości piątoklasiści przejęli sztandar od swoich starszych kolegów, następnie dyrekcja wręczyła nagrody i dyplomy laureatom konkursów językowych, matematycznych i sportowych oraz wojewódzkiego konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potem nastąpił najważniejszy moment czyli wręczanie świadectw. Warto zauważyć, że aż 23 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a 15 z nich osiągnęło średnią ocen powyżej 5. Grupa ta otrzymała także statuetki "Najlepszego absolwenta szkoły". Po odprowadzeniu sztandaru zaczęła się druga część uroczystości, podczas której uczniowie wykonali kilka piosenek z repertuaru Anny Marii Jopek, Shakiry i Starego Dobrego Małżeństwa oraz zaprezentowali pantomimę zatytułowaną "Album babuni". Po niej dzieci po raz ostatni w podstawówce rozeszli się do klas.

Dziś rok szkolny zakończą uczniowie pozostałych klas.

   [18-06-2009 / nr art. 5013]

25 czerwca o godzinie 10.30 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu. Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja przewodniczącego rady z prac rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Zapytanie i interpelacje radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Wnioski i opinie komisji stałych rady.
 8. Informacja powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca stanu sanitarno-epidemiologicznego w powiecie gołdapskim.
 9. Informacja dotycząca przygotowania do letniego sezonu turystycznego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć,
  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
  • realizacji projektu pod nazwą "egoturystyka.pl - produkt turystyczny Krainy EGO",
  • zmian budżetu powiatu na 2009 rok.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski komisji stałych rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

   [18-06-2009 / nr art. 5012]

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Marian Waraksa złożył interpelację dotyczącą rozpoczęcia rozmów z PGE Białystok w sprawie obniżenia opłat za prąd.

- W związku z budową na terenie gminy elektrowni wiatrowych zwracam się z prośbą o wystąpienie do zakładu energetycznego o radykalne zmniejszenie opłat przesyłowych i dystrybucyjnych. Stanowią one dość znaczny procent opłaty za prąd elektryczny - mówi radny Marian Waraksa. - Wprowadzenie tych opłat było motywowane przez zakład energetyczny tym, że przesył energii elektrycznej do naszego regionu jest drogi ze względu na znaczne odległości od elektrowni.

Zdaniem radnego powstanie na terenie naszej gminy 20, a w dalszej przyszłości kolejnych 8 elektrowni wiatrowych, gdzie każda sztuka wytwarza około 3 megawatów, powinna wpłynąć na znaczne obniżenie opłat przesyłowych za prąd.

- Nie wiem, czy rozmowy się powiodą, ale trzeba próbować. - dodaje Marian Waraksa. - Jest to temat trudny, ale urząd powinien wystąpić z takim wnioskiem do zakładu energetycznego.

- Jest to bardzo ciekawa interpelacja - uważa burmistrz Marek Miros - Nie mam pojęcia, czy zakład energetyczny ma takie uprawnienia, ale jest to logiczne. Zapytamy więc ich oraz naszych prawników, czy w związku z tym, że źródło prądu mamy bliżej zakład nie mógłby zmienić opłat przesyłowych dla naszych terenów. Mi się ta interpelacja bardzo podoba.

Zapędy radnego studzi jednak Joanna Zając, specjalista ds. Public Relations w Polskiej Grupie Energetycznej. Jak informuje, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zobowiązani są stosować taryfę, którą zatwierdza z drodze decyzji prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wnioskować o jej zmianę może tylko OSD, w tym przypadku PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

- Wskazane w taryfie ceny są cenami, które OSD jest zobowiązane stosować wobec wszystkich klientów przyłączonych do jej sieci tj. według zasad równego traktowania - dodaje Joanna Zając. - Nie można wobec wybranego klienta lub grupy klientów na przykład z danego obszaru dokonywać takich zmian, gdyż doszłoby do subsydiowania skrośnego tj. pokrywania kosztów jednej grupy klientów przez innych. Takie działanie jest prawnie niedozwolone i w kraju nie mają one miejsca.

Joanna Zając podkreśla też, że poszczególne stawki taryfowe nie są skorelowane z odległością przesyłanej energii, a jedynie z jej wielkością.

   [18-06-2009 / nr art. 5011 - art. sponsorowany/reklamowy]


Szukasz w Gołdapi ekskluzywnej sali na wesele, bankiet czy też spotkanie integracyjne i nie możesz znaleźć? Nic dziwnego, w naszym mieście po prostu takiej sali nie ma.
Ale niedługo to się zmieni!

Już 15 września w Zajeździe "Jurand"
otwarta zostanie
nowoczesna i elegancka sala bankietowa!

Jej najważniejszymi atutami będą:

 • klimatyzowana i bardzo przestronna sala
  z restauracją specjalizująca się w daniach kuchni polskiej i regionalnej

 • położenie w cichych peryferiach miasta, w pobliżu rzeki i jeziora

 • doświadczeni właściciele i pracownicy, którzy gwarantują najwyższą jakość obsługi

Sala, która pomieści nawet 140 osób, idealnie nadawać się będzie do organizowania wszelkich przyjęć okolicznościowych (wesela, komunie, bankiety, inne uroczystości rodzinne) oraz konferencji i spotkań integracyjnych.

Zawiadamiamy, że rezerwacji sali można dokonywać już od teraz!
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod nr telefonów 087 615 49 35 / 0501 517 486
lub poprzez e-mail zajazd@jurand.goldap.net.

Zapraszamy!
Agata Skrocki, właściciel zajazduZajazd "Jurand"
19-500 Gołdap, ul. Stadionowa 3 * tel. 087 615 49 35 * fax 087 615 49 36
www.jurand.goldap.net * zajazd@jurand.goldap.net


Wyświetl większą mapę

   [17-06-2009 / nr art. 5010]


Problematyką dziecka zdolnego w szkole zainteresowano się dużo później niż dzieckiem z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Od niedawna zaczęto podkreślać potrzebę wykorzystywania i rozwijania potencjału twórczego osób zdolnych. Potrzebna jest dobra atmosfera wokół tych osób, aby obdarzone szczególnymi zdolnościami i talentami mogły jak najlepiej je rozwinąć. Okres wczesnoszkolny powinien powinien być czasem wyłaniania i rozwijania zdolności, gdyż niezidentyfikowanie dzieci szczególnie zdolnych już na starcie szkolnym (kl. I-III) może doprowadzić w konsekwencji do zmarnowania lub niedorozwoju poszczególnych zdolności. Uczeń zdolny różni się od innych dzieci. Już we wczesnym dzieciństwie wyprzedza rówieśników pod względem rozwoju psychofizycznego. Ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia i wychowania.

Jedną z form pracy z uczniem zdolnym jakie proponuje obecny system szkolny jest praca w kołach zainteresowań. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z uzdolnieniami postanowiłam rozpocząć pracę w kole tanecznym. Działa ono już 2 lata. W skład koła wchodzi ok. 16 dziewczynek z klas 0-IV. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki po lekcjach.

Na początku roku szkolnego są to luźne spotkania, w czasie których wspólnie poszukujemy pomysłu na nowy układ taneczny. Dzieci mają szansę i czas na autokreację, wnoszą swoje propozycje, mogą zaprezentować swoją muzykę, a także wymyślone przez siebie kroki i figury taneczne. Uczymy się od siebie wzajemnie. Kiedy już zdecydujemy, do której muzyki będziemy tańczyć, zaczyna się wspólne tworzenie układu choreograficznego. Na zajęcia przychodzą dzieci, które lubią, są w stanie nauczyć się tańczyć i chcą się rozwijać tworząc coś wspólnie z innymi w grupie. Zespołowi nadaliśmy nazwę "Tęczowe pompony", gdyż naszym znakiem rozpoznawczym są właśnie kolorowe pompony, które zawsze towarzyszą nam w tańcu (dzieci między sobą nazywają też ten zespół "cheerleaderki"). W ramach pracy koła przygotowaliśmy 2 układy taneczne: pierwszy do utworu "We are the champion" (Queen) i drugi do utworu "In the house" (Crazy Frog). Mamy i babcie tancerek chętnie pomagają w przygotowaniu strojów do występu.

- Nie mogę doczekać się czwartku - mówi Natalka Melniczok z kl. 0c - bo wtedy są tańce.

Miło jest patrzeć jak dziewczynki na przerwach zamiast się nudzić, ćwiczą kroki taneczne i uczą się nawzajem. Na próbach, kiedy ćwiczymy kroki, głośno liczymy. Pomaga to dzieciom lepiej skoordynować ruchy poszczególnych części ciała.

Swoimi występami dzieci z zespołu uświetniają szkolne uroczystości, takie jak zakończenie roku szkolnego czy święto szkoły. Marzymy, żeby wziąć udział w prawdziwym przeglądzie grup tanecznych. Najważniejsze jednak jest to, że dobrze się bawimy tworząc coś wspólnie, a dzieci otwierają się na siebie, przełamują strach przed publicznymi występami i nawiązują nowe znajomości. Uczą się też odpowiedzialności za wspólnie wykonywane dzieło.

Jolanta Naumowicz-Repucha, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 3

 

   [17-06-2009 / nr art. 5009]

Gołdapski Fundusz Lokalny zaprasza tegorocznych maturzystów do składania wniosków o stypendia w ramach w VIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2009/2010 planowane jest przyznanie stypendiów na okres 10 miesiecy w wysokości 500zł miesięcznie.

Maturzysto! Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni
 • zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych)
 • zostaniesz przyjęty na stacjonarne studia magisterskie w polskich państwowych uczelniach, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym
 • mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców
 • w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 893zł netto (lub 1021zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności)

Szczegóły dostepne są na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/VIIIedycja.html

Serdecznie zachęcam, Zbigniew Mieruński

   [17-06-2009 / nr art. 5008]

Dom Kultury w Gołdapi zaprasza na koncert litewsko-polskiego chóru młodzieżowego "Jednym głosem", który odbędzie się 21 czerwca (niedziela) o godzinie 14 w parku miejskim. W razie niepogody impreza zostanie przeniesiona do sali widowiskowej Domu Kultury.

Koncert jest jednym z działań w ramach programu "Młodzież w działaniu", finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

   [17-06-2009 / nr art. 5007]


Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się spotkanie laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2008/09 przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Wprawdzie tegoroczny konkurs przyrodniczy nie należał do najłatwiejszych, ale dwaj uczniowie z klasy VIc ze szkoły podstawowej nr 1, Michał Iwanowski oraz Mateusz Sewioło, trafili do grona "Najlepszych wśród najlepszych". Taki tytuł nadawano bowiem uczniom-laureatom. Dzięki swojej ciężkiej pracy pod kierunkiem nauczycielki przyrody Danuty Boguskiej zajęli I i II miejsce w województwie w swojej kategorii. Gratulacje i nagrody odebrali z rąk wicewojewody Jana Maścianicy oraz wicekurator Grażyny Przasnyskiej.

Warto wspomnieć, iż ci sami chłopcy w ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami wojewódzkiego konkursu historycznego, a Michał ten sam sukces powtórzył też w tym roku szkolnym.

AGA

   [16-06-2009 / nr art. 5006]

Dziś na hali w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym odbyła się III Sportowa Olimpiada Przedszkolaka. W zawodach wzięło udział 127 dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gołdapi, które podzielone zostały na 2 grupy: 3-4-latki i 4-5-latki. Rozegranych zostało 5 drużynowych konkurencji, w każdej z nich drużyna za zwycięstwo otrzymywała 3pkt, za drugie miejsce 2pkt i za trzecie 1pkt. Oto szczegółowe wyniki zawodów:

I kategoria (3-4-latki)

lp.
konkurencja
3-latki
3-4-latki
4-latki
1
biegi
2
1
3
2
skoki
1
2
3
3
rzuty
3
2
1
4
tor przeszkód
2
1
3
5
niespodzianka
1
2
3
 
RAZEM
9
8
13
 
MIEJSCE
II
III
I

II kategoria (4-5-latki)

lp.
konkurencja
4-5-latki
5-latki A
5-latki B
1
biegi
1
3
2
2
skoki
1
2
3
3
rzuty
2
3
1
4
tor przeszkód
1
2
3
5
niespodzianka
1
3
2
 
RAZEM
6
13
11
 
MIEJSCE
III
I
II

Wszystkie dzieci wzięły też udział w indywidualnym biegu. Najlepszymi okazali się Michał Kamiński (trzylatki), Marcel Buczyński (czterolatki) i Adam Wołos (pięciolatki).

     


SPONSORZY ZAWODÓW:

 • BUDOMEX Fabryka Okien Andrzej Puza
 • Centrum artykułów dla dzieci "URWIS"
 • Sklep wielobranżowy "KUBUŚ" Sylwia Glińska
 • ALFA-PRINT Wacław Karwel
 • JBM LEWIATAN J. B. Michalscy
 • Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Gołdapi

   [16-06-2009 / nr art. 5005]

W serwisie youtube opublikowana została kolejna Gołdapska Kronika Filmowa (maj 2009). Zapraszam do oglądania!

   [16-06-2009 / nr art. 5004]

W długi weekend, podobnie jak w całej Polsce, również na gołdapskich drogach zatrzymano wielu pijanych kierowców. Pierwszy wpadł w czwartek w Gołdapi na ulicy Wojska Polskiego. Policjanci zatrzymali starszego wiekiem Aleksandra K., który jadąc rowerem miał 0,55 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W sobotę o 15.17 na ulicy Żeromskiego zatrzymany został Krzysztof P., który z wynikiem 0,88 promila prowadził Volvo. Auto trafiło na parking w Jabramowie. O 23.10 w Pluszkiejmach wpadła Renata K., mieszkanka tejże miejscowości. Jechała rowerem mając 0,55 promila. Kilak minut później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali rowerzystę z Galwieć, który wydmuchał 1,03 promila. Oba rowery zostały również odstawione na parking do Jabramowa. W niedzielę pierwszy pijany odnotowany został w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa o godzinie 11.20. Mieszkaniec Warszawy kierował Fiatem Sieną mając 1,51 promila alkoholu. Auto także trafiło na parking strzeżony. 4 godziny później na ulicy Warszawskiej zatrzymany został Jan Ż. Z wynikiem 0,7 promila kierował motorowerem. Ostatni wpadł tego dnia Jerzy D, mieszkaniec wsi Grunajki, który jechał rowerem mając 2,16 promila. Motorower i rower zabezpieczyli znajomi kierowców.

   [16-06-2009 / nr art. 5003]


Ratownicy od razu pokazali dzieciom, jak prawidłowo zakładać kapoki.
fot. Jacek Rakowski
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego prowadzi akcję "Bezpieczne wakacje". Jednym z działań jest dystrybucja kapoków, które mogą uratować życie podczas pływania. Ufundował je marszałek województwa Jacek Protas. Do Gołdapi trafiło 25 sztuk. W poniedziałek na pływalni przekazał je dzieciom członek zarządu województwa Jarosław Słoma.

- Życząc dzieciom i młodzieży przyjemnego wypoczynku wakacyjnego chcemy apelować i przypominać, że nad wodą obowiązują specjalne wymogi bezpieczeństwa. Zależy nam, by wszyscy szczęśliwie wrócili z wypoczynku. - mówi Jarosław Słoma.

Kapoki będą przez najbliższe dni wykorzystywane na pływalni do ćwiczeń. Nauczyciele ze szkółek pływackich oraz ratownicy będą uczyć dzieci i młodzież jak z je zakładać i używać. Jak zapewnia Marian Mioduszewski, kierownik Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego, w wakacje przekazane zostaną nad jezioro do wypożyczalni sprzętu pływającego OSIiR.

   

   

   

   [16-06-2009 / nr art. 5002]

GOŁDAP. 13 czerwca o godzinie 16.30 nieznany kierowca zatankował paliwo na stacji Orlenu, po czym nie płacąc odjechał. Policjanci poszukują złodzieja, który poruszał się szarą Skodą Felicią.


GOŁDAP. 13 czerwca policjanci zatrzymali na ulicy Wojska polskiego dwie wychowanki Domu św. Faustyny. Dziewczyny w wieku 15 i 17 lat były pijane. Ze względu na swój stan jedna trafiła na oddział szpitalny, drugą przekazano wychowawcy.


WRONKI. W nocy z 14 na 15 czerwca z jednej z ciężkich maszyn drogowych skradziono 300 litrów oleju napędowego na szkodę mieszkańca Jabłońskich. Policjanci prowadzą działania mające na celu ustalenie sprawcy przestępstwa.

   [16-06-2009 / nr art. 5001]

ROMINTA.GOLDAP.NET: Przerwana zła passa... Kurzętnika

W przedostatniej kolejce ligi przeciwnikiem Rominty był Zamek Kurzętnik. Piłkarzom z Kurzętnika podobnie jak Romincie w rundzie wiosennej nie wiedzie się zbyt dobrze. Zamek po 12 porażkach z rzędu jednak się odblokował i pokonał Romintę.


GOLDAP.PL: "Kartaczewo" jak w roku ubiegłym

Dom Kultury w Gołdapi, gmina Gołdap, starostwo powiatowe i Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap po raz kolejny organizują festyn "Kartaczewo", który odbędzie się 9 sierpnia 2009 o godz. 14 w parku w centrum miasta.


   
Gołdapski Portal Internetowy GOLDAP.INFO * ISSN 1899-7759
redakcja: 19-500 GOŁDAP, ul. PARTYZANTÓW 16F (sklep SPECJALISTA) * tel. 87-427-25-87, 504-475-522 * fax 22-349-25-25
wydawca: JACEK RAKOWSKI *** Wszelkie prawa zastrzeżone *** Copyright © 2002-2009