WSZYSTKIE WYDANIA DO 30/09/2009 FORUM ZDJĘCIA NK     STATYSTYKI   KONTAKT

Szukaj z Google informacji na stronach GPI GOLDAP.INFO


statystyka
 
   MAM PYTANIE DO...
"Mam pytanie do..." to nowy projekt GPI GOLDAP.INFO. Ma on za zadanie umożliwić Państwu uzyskanie odpowiedzi od przedstawicieli różnych urzędów, służb i instytucji działajacych na terenie powiatu gołdapskiego, na różnorodne pytania dotyczące m.in. ich życia i funkcjonowania. Już dziś możesz zadać pytanie dla:


MAREK MIROS
burmistrz Gołdapi

BOGUSŁAW TUREK
komendant powiatowy policji w Gołdapi

GRZEGORZ ŁAPIŃSKI
oficer prasowy dowódcy
15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

LESZEK KOWALEWSKI
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

STEFAN PIECH
przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Gołdapi

GRZEGORZ JABŁOŃSKI
rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

PAWEŁ WERCHOWICZ
komendant straży miejskiej w Gołdapi
 

Aby zadać pytanie, należy skorzystać z poniższego formularza. Treść pytania oraz udzielona odpowiedź zostaną opublikowane na stronach GPI GOLDAP.INFO niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi. Przed zadaniem pytania prosimy zapoznać się z zasadami działu "Mam pytanie do...", przedstawionymi poniżej formularza.

Twoje imię i nazwisko:
nr telefonu:
Wybierz osobę, do której kierujesz pytanie:

Twoje pytanie:

Twój adres e-mail:

Czy adresat pytania może poznać Twoje imię i nazwisko? TAK

NIE


Zasady działu "Mam pytanie do..."

  • Pytanie powinno być sformułowane zwięźle i w miarę krótko.
  • Osoba zadająca pytanie w nie może podawać w nim fałszywych treści, używać sformułowań obraźliwych, wulgarnych, propagujących przemoc, nieprzyzwoitych, poniżających, wyrażających nienawiść, naruszających cudzą prywatność i godność, obrażających uczucia religijne, oraz gróźb i treści z innych względów prawnie niedopuszczalnych wobec osób i urzędów.
  • Osoba zadająca pytanie poza jego treścią powinna podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Brak którejkolwiek z wymienionych danych będzie skutkować odrzuceniem pytania.
  • Osoba zadająca pytanie wyraża zgodę dla redakcji GPI GOLDAP.INFO na kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, w przypadku potrzeby wyjaśnienia lub uszczegółowienia treści zadanego pytania.
  • Udzielone odpowiedzi nie stanowią wykładni prawa, nie rodzą skutków prawnych oraz nie mogą być wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych lub sądowych. Żadna z osób odpowiadających na pytania nie udziela też porad prawnych.
  • Domyślnie adresat pytania otrzymuje je razem z danymi osoby pytającej. Jeśli pytanie ma zostać zadane anonimowo, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. Wówczas dane pytającego pozostaną znane tylko redakcji GPI GOLDAP.INFO.
  • Adresaci pytań zastrzegają sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi.

   
Gołdapski Portal Internetowy GOLDAP.INFO * ISSN 1899-7759
redakcja: 19-500 GOŁDAP, ul. PARTYZANTÓW 16F (sklep SPECJALISTA) * tel. 87-427-25-87, 504-475-522 * fax 22-349-25-25
wydawca: JACEK RAKOWSKI *** Wszelkie prawa zastrzeżone *** Copyright © 2002-2009