WSZYSTKIE WYDANIA DO 30/09/2009 FORUM ZDJĘCIA NK     STATYSTYKI   KONTAKT

Szukaj z Google informacji na stronach GPI GOLDAP.INFO


statystyka
 

20-26 marca 2008, wydanie nr 4

Od pewnego czasu w Gołdapi można spotkać patrole samochodowe, jeżdżące alejkami po parku w centrum miasta. Jest to dla mieszkańców miasta zachowanie dość nietypowe. Wiele osób uważa, iż jest to nieprawidłowe zachowanie policji. Temat ten został poruszony na forum kilka miesięcy temu. Pojawił się też w jednym z ostatnich wydań w Kurierze Gołdapskim (wydanie z dnia 13-03-2008).

W artykule KG Ewa Maj, rzecznik KPP w Gołdapi, wyjaśnia:

"Często jednak celem szybkich i stosowych działań podejmowane są patrole policyjnym radiowozem. Może to też zrobić Straż Graniczna lub Straż Miejska. Przepisy nie zabraniają wjazdu do parku samochodów lekkich (do 3,5t), co oznacza, ze nie niszczą położonego tam polbruku."

W rozmowie z nami zdanie to podzielił zastępca komendanta KPP w Gołdapi, podinsp. Bogusław Turek. Jak powiedział, do ruchu pojazdów w parku nie mają zastosowania przepisy Prawa o Ruchu Drogowym, gdyż alejki te nie są drogą lub jej częścią. Podał też przykład innych pojazdów jeżdżących po parku, wskazując na służby sprzątające.

Jednakże w celu dokładniejszego wyjaśnienia kwestii patrolowania samochodem alejek parkowych zasugerował kontakt z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie. Uczyniliśmy to, zadając następujące pytania:

 1. Czy funkcjonariusze, w ramach patrolowania miasta, mogą poruszać się zgodnie z obowiązującym prawem samochodem po alejkach parku. Jeśli tak, to czy jest podstawa prawna w sposób bezpośredni na to zezwalająca?
 2. Czy obywatele mogą poruszać się zgodnie z obowiązującym prawem samochodem, rowerem itd. po alejkach parku i innych miejscach nie będących częścią drogi publicznej (alejki parku nie są drogą, w potocznym języku są uznawane za chodnik). Jeśli tak, to:
  • czy jest podstawa prawna w sposób bezpośredni na to zezwalająca?
  • z jakiego przepisu wynika ograniczenie masy pojazdu do 3,5t.?

Odpowiedzi udzielił naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie:

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-03-2008 uprzejmie informuje, że w przepisach Ustawy - Prawo o ruchu drogowym PoRD (Dz.U. nr 108 poz. 908 z 20.06.2005) nie występuje pojęcie alei parkowej. W ust. 2 w/w Ustawy określa się m.in. pojecie chodnika - część drogi przeznaczonej do ruchu dla ruchu pieszego, droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami.

Jeżeli przedmiotowy odcinek nie jest oznakowany odpowiednimi znakami pionowymi nakazu co do jego przeznaczenia lub użytkowania według uczestników ruchu (znak C-13 "droga dla pieszych", C-16 "droga dla rowerów", bądź ich połączenie w jeden ciąg pieszo-rowerowy) o przeznaczeniu może świadczyć wyłącznie jego konstrukcja inżynieryjna, otoczenie lub przeznaczenie w świadomości niepisanego zwyczajowego prawa lokalnego przyjętego historycznie. W przypadku gdy w/w przesłanki nie określają przeznaczenia tej drogi w sposób czytelny i jednoznaczny dla jakiego rodzaju uczestników ruchu jest przeznaczony, należałoby podjąć działania zmierzające do jego określenia poprzez właściwe oznakowanie.

Organy konrolno-porządkowe m.in. Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna oraz inne podmioty wymienione w art. 53 ust. 1 ustawy PoRD, przemieszczają się pojazdami samochodowymi specjalnie oznakowanymi, które mogą stanowić pojazdy uprzywilejowane - tj. wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi (art. 2 pkt. 38 ustawy PoRD).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy PoRD, kierujący pojazdem uprzywilejowanym może pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50km/h, wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Natomiast przepisy ustawy PoRD zabraniają kierującemu pojazdem m.in. jazdy wzdłuż po chodniku (art. 26 ust. 3 pkt 3), wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej (art. 45 ust. 1 pkt. 4).

Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów w przedmiotowym przypadku może dotyczyć wyłącznie przepisów w zakresie zatrzymania lub postoju na chodniku. W art. 47 ust. 2 ustawy PoRD określono dopuszczenie zatrzymania lub postoju na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru przy zachowaniu warunków, że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju oraz szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudnia im postoju i nie jest mniejsza niż 1,5m, a inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscach wyznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi.

Mam nadzieję że w sposób wyczerpujący wyjaśniłem przepisy regulujące ruch wszelkimi pojazdami w innych miejscach, poza drogami.

Z poważaniem, nadkom. mgr. Krzysztof Fic

Czy zatem gołdapska policja ma rację? Wnioski i ocenę pozostawiamy czytelnikom.

"sarin" - Rafał Mejer, właściciel apteki napisał:
Tak jak mówiłem wcześniej dyżury są, ale w nieco zmienionej formie. Trafny był tytuł w gazecie gołdapskiej "MAJĄ DOŚĆ SPRZEDAWANIA PREZERWATYW". Takie zakupy zostały ograniczone poprzez dyżury "pod telefonem". Po godzinie 22.00 dzwonimy pod podany na drzwiach apteki lub w innym widocznym miejscu. Tym samym każdy dzwoniący po prezerwatywy itp. spotka się z odmową wydania "leku ratującego życie".

Zaznaczam tutaj, że osoba dyżurująca NIE JEST OBECNA W APTECE. Jeżeli ktoś jest bardzo potrzebujący to chwilkę poczeka. Odległości w naszym mieście są tak niewielkie, że nie sądzę, aby czas oczekiwania na lek był dłuższy niż 10-15 minut.

Podsumowując: po 22.00 dzwonimy pod podany numer, mówimy, że mamy receptę i chwilę czekamy.

Z odmową wydania leku możemy się liczyć, gdy: nie mamy recepty (praktycznie pewność, że nie zostaniemy obsłużeni), recepta jest, ale data jej wystawienia jest inna niż dzisiejsza lub wczorajsza.

Oczywiście wiele zależy od osoby dyżurującej danego dnia. Jedni są bardziej wrażliwi, inni mniej. Tutaj bardziej wypowiem się co do mojej apteki - bez recepty nie ma szans. Co do recept z innych dni - zależy na co jest to recepta bo jeżeli jest wystawiona tydzień temu, a wypisane na niej są np. środki antykoncepcyjne to niestety, ale też osoba taka nie zostanie obsłużona - był cały tydzień na wykupienie, a w tym kokretnym przypadku przyjęcie tego typu środków kilka godzin później nie grozi konsekwencjami pod względem skuteczności.


W dniach 18-19 października odbędzie się II Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Zjazd połączony będzie z uroczystością nadania szkole imienia Jana Pawła II i sztandaru. Plan Zjazdu jest następujący:

18 października 2008 r. (sobota)

 • godz. 12.00-17.00 - uroczystości związane z nadaniem Szkole imienia i sztandaru
 • godz. 17.00-18.30 - oficjalne otwarcie Zjazdu Absolwentów
 • godz. 19.30 - rozpoczęcie Balu Absolwentów

19 października 2008 r. (niedziela)

 • godz. 10.30 - "wspomnienia z dawnych lat": spotkania z kolegami, wychowawcami i nauczycielami, przeglądanie dzienników lekcyjnych i kronik szkolnych, zwiedzanie szkoły, mecz piłki koszykowej (lub siatkowej) pomiędzy drużynami, które zgłoszą swój udział
 • godz. 14.00 - obiad i zakończenie Zjazdu

kontakt do organizatora:

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy, według stanu na dzień 29 lutego 2008 w tutejszym urzędzie zarejestrowanych było 2516 osób bezrobotnych. W stosunku do 31 stycznia 2008 (2 530 osób bezrobotnych) oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 14 osób.

W PUP dostępne są też nastepujace oferty pracy:

Wymagania stawiane zainteresowanym poznać można na TEJ STRONIE, a szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Pracy w pokoju nr 8 (tel. 87-615-03-95 wewn. 259). (źródło: www PUP Gołdap)

Ilu policjantów dba o nasze bezpieczeństwo, czy i kiedy zobaczymy nowe samochody policyjne na naszych ulicach - o tym opowie nam Ewa Maj, rzecznik KPP w Gołdapi.

Sprawy kadrowe KPP w Gołdapi są znane lokalnej społeczności, chociażby z szeregu publikacji prasowych w Kurierze Gołdapskim, informacji przekazywanych na bieżąco podczas posiedzeń Rady Powiatu i Rady Miasta. Aktualnie o bezpieczeństwo na terenie powiatu dba 48 policjantów. W ostatnim czasie sytuacja uległa poprawie, do służby przyjęto nowych funkcjonariuszy (w tym również z kilkuletnim stażem).

Sprawy logistyczne, w tym. m.in. zakupy samochodów i innych środków poszczególnym jednostkom w kraju, prowadzone są na szczeblu centralnym (poprzez Komendę Główną Policji oraz Komendy Wojewódzkie). W przypadku pozytywnego zakończenia procedur związanych z w/w zakupami, jednostki garnizonu warmińsko-mazurskiego zostaną doposażone w samochody oraz fotoradary.

Czy gołdapska młodzież potrafi zajmować się w czasie wolnym czymś ciekawym i interesujacym? Okazuje się, że tak. Zapraszamy do obejrzenia umiejętności fizycznych kilkorga z nich. Naprawdę warto!

Na stronie internetowej gołdapskiego Liceum Ogólnokształcącego umieszczone zostały listy absolwentów tej szkoły, obejmujące lata 1966-1992. Listy, zawierające imiona i nazwiska absolwentów, podzielone zostały rocznikami. Dostępne są w postaci plików .doc. Jak informuje PIT3R, aministrator storny lo.goldap.net, początkowo planowane było opublikowanie posiadanych przez szkołę szkolnych albumów ze zdjęciami absolwentów. Jednak po liczych protestach (m.in. absolwentów mieszkajacych obecnie w Gołdapi) zrezygnowano z tego pomysłu.

GOLDAP.PL: Dotacje dla Gołdapi
Sejmik Warmińsko-Mazurski zaakceptował uczestnictwo Gołdapi w programie "Orlik-2012", polegającym na budowie sieci przyszkolnych stadionów ze sztuczną nawierzchnią przy wytypowanych szkołach, m.in. województwa warmińsko-mazurskiego.

GOLDAP.PL: Gołdap jako dobry przykład w TVP 1
Gołdap po raz kolejny pojawiła się w medium ogólnopolskim jak dobry przykład wykorzystania środków europejskich. W TVP 1 osiemnastego marca w programie "Z Europą na Ty" jeden z filmów poświęcono remontowi gołdapskiej konkatedry NMP MK.

Ucznia pobili koledzy z klasy
Dzień 12 marca na długo zapadnie w pamięci jednego z uczniów Gimnazjum nr 1, który został pobity pod szkołą przez swoich kolegów z klasy. Poszkodowany z obrażeniami trafił do szpitala w Ełku. Sprawą zajęła się policja.


   
Gołdapski Portal Internetowy GOLDAP.INFO * ISSN 1899-7759
redakcja: 19-500 GOŁDAP, ul. PARTYZANTÓW 16F (sklep SPECJALISTA) * tel. 87-427-25-87, 504-475-522 * fax 22-349-25-25
wydawca: JACEK RAKOWSKI *** Wszelkie prawa zastrzeżone *** Copyright © 2002-2009